زبانیں

متوسط پنجابی
متوسط پشتو
ماہر اردو
متوسط انگریزی