تجربہ

کمپنی کا لوگو
SEO Expert
TradeKey Pvt. Ltd.
فروری ۲۰۱۵ - موجودہ | Karachi, Pakistan

کمپنی کا لوگو
Senior SEO Executive
Boundless Technologies (Pvt) Ltd
اگست ۲۰۱۴ - دسمبر ۲۰۱۵ | Karachi, Pakistan

کمپنی کا لوگو
Senior SEO Executive
Enet Technologies
جنوری ۲۰۱۳ - اگست ۲۰۱۴ | Karachi, Pakistan

کمپنی کا لوگو
SEO Expert
LN Technologies
جنوری ۲۰۱۲ - جنوری ۲۰۱۳ | Karachi, Pakistan

کمپنی کا لوگو
S.E.O EXECUTIVE
CentricSource
اگست ۲۰۰۸ - جنوری ۲۰۱۲ | Karachi, Pakistan

تعلیم

University of Karachi
بیچلرز, بیچلرز ان کامرس, ( B.Com )‎
Accounting
فی صد 50%
2007
University of Karachi
بیچلرز, , Bachelors in Commerce‎
Accounting
فی صد 50%
2005

پیشہ ورانہ مہارتیں

5+ سال B2C Marketing
5+ سال Communication skills.
5+ سال content writer
5+ سال Content writing
5+ سال E commerce Optimization
5+ سال Ebay Sales
5+ سال Facebook Advertising
5+ سال Google Analytics
5+ سال Graphic Design Software
5+ سال instagram
5+ سال Keyword Analysis
5+ سال Keyword Research
5+ سال Keyword Selection
5+ سال Link building
5+ سال Listings
5+ سال media
5+ سال Pinterest
5+ سال product analyst
5+ سال SEM
5+ سال seo
5+ سال Seo Book Keyword List Generator
5+ سال Small Business Online Marketing
5+ سال SMM
5+ سال Social Media Marketing
5+ سال web graphics
5+ سال ACMA
5+ سال Adaptability
5+ سال Adobe Photoshop
5+ سال Advertising
5+ سال Affiliate Marketing
5+ سال Amazon
5+ سال Analytical skills
5+ سال B2B Marketing Strategy
5+ سال B2C Marketing
5+ سال Bidding
5+ سال Blogger
5+ سال Brand Awareness
5+ سال brand management
5+ سال business development skills
5+ سال catchy content skills
5+ سال Channel Sales
5+ سال Client Aquisition
5+ سال Client Follow-up
5+ سال CMO
5+ سال Communicaitons
5+ سال Content Development
5+ سال content editor
5+ سال Content marketing
5+ سال Content Optimization
5+ سال content writer