Jinjing
6 关注者

最近的工作

现在还没有任何开放职位

动态消息

jinjingSep 24 at 10:07am
我们在寻找 Factory Supervisor用过点击链接申请
jinjingSep 11 at 3:34pm
我们在寻找 Accountant用过点击链接申请