خلاصہ

Dedicated Network and System Administrator with over 3 years of comprehensive experience in designing, implementing, and managing robust IT infrastructures. Proven expertise in ensuring the seamless operation of networks, servers, and systems to optimize organizational efficiency. Adept at implementing security measures, performing system upgrades, and resolving complex technical issues. Demonstrated proficiency in overseeing the installation, configuration, and maintenance of servers, routers, switches, and firewalls. Highly skilled in troubleshooting and providing timely resolutions to enhance system performance. Committed to staying abreast of emerging technologies and industry best practices. A results-driven professional known for collaborating effectively across cross-functional teams to achieve organizational objectives. Seeking to leverage technical acumen and strategic problem-solving abilities in a dynamic Network and System Administrator role.

پراجیکٹس

IT networking project commercial setup

تجربہ

کمپنی کا لوگو
IT Support Executive
Grip International Pvt Ltd
نومبر ۲۰۲۱ - موجودہ | Lahore, Pakistan

IT Support:Provide first-line technical support to end-users on hardware and software-related issues.Respond to support tickets and resolve IT-related problems in a timely manner.Follow-up with clients to ensure that all issues/needs have been resolved/met.Install, configure and troubleshoot desktops, laptops, printers, and other peripherals.Software installations and updates for clients as required.Hardware Networking:Set up and configure routers, switches and other networking equipment.Install & maintain LAN/WAN infrastructure & ensure network connectivity.Diagnose and resolve hardware and network issues.Monitor network performance and ensure network security measures are in place.Systems Maintenance:Conduct routine database maintenance, such as backups, updates, and patch installations.Conduct regular backups and ensure data integrity is maintained.Update system software and firmware to the latest versions.Monitor server health and performance, proactively addressing issues.Documentation:Maintain accurate records of hardware inventory, network configurations, and IT support activities.Document troubleshooting procedures and solutions for future reference.Collaborate:Collaborate with other IT team members to resolve complex technical issues. Work closely with software developers and system administrators to ensure a cohesive IT environment.Software Deployment:Software deployment and software training at the client-side.Understand the client requirements and conveys to developers.Offer post-deployment support to end-users, assisting with any issues Or questions that arise after software installation.SQL Server Administration:Maintain a complex network of MS SQL Server databases, ranging from SQL Server 2005 to SQL Server 2019.Conduct daily, weekly, and monthly database maintenance tasks, including backups, indexing, and query optimization.
ERP Management:
Provide technical support and assistance to ERP system users. Troubleshoot and resolve ERP-related issues and inquiries. Assist in ERP system updates, configurations, and maintenance. Train end-users on ERP software functionalities. Document and maintain records of support requests and resolutions. Stay informed about ERP system updates and features. Contribute to user manuals and training materials. Collaborate with IT and ERP teams to escalate and resolve complex problems. 

کمپنی کا لوگو
Network Administrator
The Star School & Academy, LDA Avenue-01 Campus, Raiwind road
مارچ ۲۰۲۳ - ستمبر ۲۰۲۳ | Lahore, Pakistan

کمپنی کا لوگو
IT Support Specialist
Digital Prima Pvt. Ltd
مئی ۲۰۲۱ - نومبر ۲۰۲۱ | Lahore, Pakistan

Utilized \"Workpuls\" an employee monitoring and productivity tracking software, to oversee employee computer activities, gauge productivity levels, and compile detailed reports for management. Installation, configuration and maintenance of computers, workstations and other related equipment. Installation of MS Office 365, Outlook & creates email accounts of onboarding employees. Installation & configuration of routers, networking switches, access points, POEs, wireless adaptors & other networking equipment. Ensure network security and connectivity. Performed network monitoring and troubleshooting to maintain the company’s network. Set up user accounts, permissions and passwords. Recommended systems modifications to reduce user problems. Installed desktop software upgrades as needed.

تعلیم

Virtual University of Pakistan. Lahore
ماسٹرز, MSc, ‎
Computer Sciences and Information Technology
2023
University of the Punjab
بیچلرز, , B.Com (IT)‎
2019

پیشہ ورانہ مہارتیں

متوسط Application Networking
متوسط Cisco
ابتدائی Cloud Infrastructure
متوسط Cooordination Skills
متوسط Domain Management
متوسط ERP
ماہر Installation Of Operating System
متوسط IP Networking Knowledge
متوسط IT Hardware Support
متوسط IT Infrastructure Management
متوسط IT Procurement
متوسط Knowledge Of IP Addresses
متوسط Management Skills 
متوسط Microsoft Excel
متوسط Monitoring Softwares
متوسط Network Administration
متوسط Network Monitoring
متوسط Network Security Administration
متوسط Network Security Implementation
متوسط Network Support
متوسط Network Troubleshooting
متوسط Networking
متوسط Networking Knowledge
متوسط Networking Troubleshooting
ماہر OS Installation
ابتدائی Proficiency in Windows OS
متوسط Quick Learner
متوسط Remote Monitoring and Management
متوسط Reporting
متوسط Software Installation
متوسط Ticket Checking
متوسط Windows Server Management

زبانیں

ماہر اردو
متوسط انگریزی